• Детективска и Охранителна агенция
  • Детективска и Охранителна агенция
  • Детективска и Охранителна агенция

С цел улесняване на нашите настоящи и бъдещи клиенти фирма „Вадим“ ООД е единствената фирма, която предлага да събира месечните такси за СОТ директно от обектите, които охраняваме.

        Детективска и охранителна агенция „ВАДИМ” ООД Е ПЪРВАТА ФИРМА ЗА ОХРАНА НА ФИЗИЧЕСКИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА регистрирана в Р. България и има над 32-годишен опит в сферата на услугите за сигурност. Тя е създадена с цел предоставяне на охранителни услуги на територията на цялата страна. Фирмата е регистрирана на 27.08.1990 г. с Решение № 7519/90 г. на Софийски градски съд, том 88, стр. 46, партиден № 4376, ЕИК: 040357088.

Фирмата притежава следните лицензи и сертификати:

Лиценз № 85/12.05.2004 г. за извършване на частна охранителна дейност на основание чл. 4 от Закона за частната охранителна дейност – охрана имуществото на физически или юридически лица, издаден от Директор национална служба „Полиция” на МВР;

Лиценз № 2568/14.08.2013 г. за охрана на мероприятия и охрана на ценни пратки и товари, валиден за територията на цялата страна.;

Лиценз № 1504/07.04.2010 г. за лична охрана на физически лица валиден на територията на цялата страна;

Удостоверение № 0050693 – от Комисията за защита на личните данни, че е администратор на лични данни;

Разрешение № 00959/18.08.2008 г. за наличие на радио честота от Комисията за регулиране на съобщенията;

– Сертификат за акредитация на системи за управлението от „Тюф Рейналд България” ЕООД;

– Сертификат BS OHSAS 18001:2007; ISO 9001:2008; ISO14001:2004

NCAGE код № 00N7U на 16.06.2009 г., доставчик на Кодификационната система на НАТО, издаден от Министерство на отбраната, дирекция „Политика по въоръженията” на 16.06.2009 г.;

– Удостоверение за сигурност № 974 за достъп до класифицирана информация ниво „СЕКРЕТНО“, издадено от Държавна агенция „Национална сигурност“ на 20.05.2015 г.

Сертификат за членство в БКОС (Българска камара за охрана и сигурност).

Фирмата се представлява и управлява от о. р. полковник Димитър Янев и Адриян Янев – Магистър по икономика.

cv

„ВАДИМ” ООД предлага всички видове охранителни услуги, регламентирани със Закона за частната охранителна дейност.

За осъществяване на своята дейност „ВАДИМ” ООД притежава всички необходими лицензии и сертификати, издадени от компетентните органи по съответния ред.

„ВАДИМ” ООД е член на Българска камара за охрана и сигурност.

Екипът на фирмата се състои от служители с богат професионален опит в сферата на сигурността и частната охранителна дейност.

Един от основните принципи на „ВАДИМ” ООД е коректност към клиенти, служители и партньори.

О.р полоковник Димитър Янев е един от основателите на антитерора в България.

Facebook