Услуги

Професионалната охрана на имуществото на физически и юридически лица е важен сегмент от услугите, предоставяни от ДОА „ВАДИМ” ООД

Предметът на дейност на Дружеството:

 • Професионална физическа охрана на административни и стопански сгради, помещения, обекти, медицински и учебни заведения, авто-паркове на държавни и частни фирми и др.;
 • Монтаж и охрана с помощта на сигнално охранителна техника /СОТ/;
 • Монтаж на пожароизвестителни системи;
 • Изграждане на системи и извършване на дистанционно видеонаблюдение;
 • Изграждане контрол на достъп;
 • Охрана на спортни, културни и др. масови мероприятия;
 • Инкасова дейност и охрана на ценни пратки и товари;
 • Лична охрана на физически лица;
 • Проучване на юридически и физически лица;
 • Икономическа защита;
 • Всякакъв вид консултации, свързани с предмета на дейността;
 • Консултантска и организационна дейност по изграждане, оборудване и охрана на паркинг, офиси и обществени сгради;
 • Детективски услуги.
Facebook