Физическа охрана и охрана на мероприятия

Физическата охрана се предлага в следните направления:

Newsfeed

  • Невъоръжена или въоръжена обектова охрана, а според характера на обекта и изискванията на Възложителя, съчетана с технически средства (видеонаблюдение, контрол на достъпа, алармени и периметрови системи);
  • Лична охрана на физически лица;
  • Охрана на спортни и културно-масови мероприятия;
  • Охрана на ценни пратки и товари (Инкасо);

Newsfeed

Централизираната система позволява постоянна връзка между охранителните постове на физическата охрана от даден обект, автопатрулните екипи и диспечерския център.

Вид на охраната:

Физическата охраната на обектите може да бъде дневна, нощна или денонощна, а според характера на обекта и изискванията на Възложителя, съчетана с технически средства изградени от ДОА „ВАДИМ” ООД и обслужвана от дежурните ни автомобили.

Въоръжение и оборудване:

Охранителният състав е оборудван с огнестрелни и газ-сигнални оръжия (ако обектът изисква въоръжена охрана), комуникационни средства, паник бутони, помощни средства (прожектори, белезници, палки и др., разрешени от Закона за частната охранителна дейност), униформено облекло с отличителни знаци, съобразено с вида на обекта и утвърдено от компетентните органи.

Кадрови потенциал:
Голяма част от охранителния състав са бивши служители на МВР, МО, жандармерия и гранична полиция. Подборът на кадрите, освен по критериите на ЗЧОД, се извършва и с проверка на психологическата и физическата пригодност и индивидуалните качества. Преди да започнат дейността си служителите преминават през задължително обучение в регистриран от НАПОО Център за професионално обучение „Кариера”. Програмата включва специфична професионална подготовка, тренировки по бойни спортове и стрелба.

Facebook