ВАДИМ ООД сключи договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура BG-RRP-3.005 „Решения в областта на информационните и комуникационни технологии и киберсигурността в малките и средните предприятия“ по Национален план за възстановяване и устойчивост

Facebook