Мониторинг и охрана със СОТ

Newsfeed

ДОА “Вадим” – СОД ООД осъществява:

  • 24-часова охрана на имущество чрез реакция с автопатрулни екипи в случай на сигнал;
  • 24-часова охрана на имущество чрез реакция с автопатрулни екипи при използване на Паник бутон;
  • Проектиране, доставка, монтаж и пусково- настроечни работи на технически системи за известяване, с обезпечаване на гаранционен и извънгаранционен сервиз и поддръжка;
  • Дистанционен надзор /мониторинг/ на обекти, включени за охрана към централизирана система/собствен Диспечерски център/, оборудвани с най- съвременната апаратура и софтуер за предаване на пълния комплект от цифрови данни едновременно чрез радиотрансмистер по радио-канал и чрез мобилни връзки ( GSM модул) . Информацията за охраняемите системи се съхранява в компютрите на Диспечерския център;
  • Безплатен оглед и включване само с едно телефонно обаждане;
  • Монтаж на съвременна техника на водещи фирми.

ДОА Вадим предлага бързо и висококачествено изграждане на системи за охрана според спецификата на охранявания обект и нуждите на клиента.Ние разполагаме със собствен дежурен център, оборудван с различни по вид устройства, осигуряващи качествен мониторинг, който ни дава възможност да следим обстановката в реално време и гарантира незабавна реакция с въоръжен автопатрул при получен алармен сигнал.Автопатрулите са оборудвани с GPS устройства, които дават информация за точното местонахождение на обекта и спомагат за бърза реакция.

Служителите по автопатрули са до 35год.- преминали специално професионално обучение към Център за професионално обучение „Кариера“ , снабдени с всички съвременни средства за противодействие на нарушители и задържането им, включително и бойно оръжие.sot

Доброто взаимодействие между оперативните центрове и патрулиращите дежурни групи, разположени на места, позволяващи им да обхванат цялата територия на града, дава възможност от 1 до 5 мин. след получаване на сигнал да бъдат на съответното място, предприемайки необходимите мерки и действия за предотвратяване и прекратяване на престъпни посегателства.

ДОА “Вадим” СОД – ООД предлага изключително атрактивни цени при разсрочено плащане, техника под наем и възможност за безплатен монтаж при определени условия за изграждане на обекти със сигнално – известителни системи.

Видеонаблюдение

Освен познатите системи, ние проектираме, изграждаме и поддържаме системи за видеонаблюдение базирани на Интернет. Без нужда от записващи устройства на обекта, което прави услугата изключително достъпна. Надеждно и сигурно съхранение на вашите видеозаписи, до което имате достъп от всеки компютър след въвеждането на име и парола.

ДОА Вадим ООД разполага със собствен Оперативен видео център, в който денонощно при подаден сигнал обектите се наблюдават дистанционно чрез изграденото видеонаблюдение.

Ако искате превантивна защита тази услуга е точно за Вас. При този вид защита нарушителите се засичат още преди да нарушат периметъра на охранявания обект.

Facebook