ПРОЯВЕНА БДИТЕЛНОСТ

На 29 март 2016 г. охранителят на едно от софийските училища Б. Д., преди да го заключи и пусне сигнално-охранителната система, извършва вътрешен обход. Забелязва, че вратата на директорския кабинет е леко открехната. Охранителят, който е видял, че директорката е напуснала училището, веднага докладва на ръководителя на охрана.

Същият се свързва с директорката и я информира за случая. В същото време директорката е силно притеснена от факта, че са и изчезнали ключовете. След проверка на охранителя, се оказва че те са забравени на бюрото на директорката.

Случаят приключва само с притеснение, благодарение на отличното изпълнение на задълженията на охранителя на „Вадим“ ООД.

About the Author: admin

Facebook